Geofizikai, Geotechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság

Geofizika

A geoelektromos szondázásról általában

A geoelektromos kutatómódszerek olyan geofizikai eljárások, amelyek a földfelszínen végzett elektromos, illetve elektromágneses mérések alapján a felszín alatti földtani képződmények (szerkezetek) felderítését, megismerését teszik lehetővé.

A különböző geológiai formációkat alkotó kőzetekben természetes eredetű elektromágneses terek keletkeznek, illetve mesterségesen gerjesztett terek hozhatók létre. Ezen terek jellemzői függnek a különböző kőzettartományok elektromos tulajdonságaitól és a különböző tulajdonságú részek térbeli elhelyezkedésétől.

A geoelektromos mérések során az altalajt alkotó, inhomogén elektromos ellenállás eloszlású kőzetek által kialakított elektromágneses tér egyes jellemzőit (pl.: feszültség, térerősség, áram) a felszínen mérjük meg.

A terepi mérési eredményekből alkalmas kiértékelési és értelmezési eljárások segítségével a felszín alatti földtani szerkezetek elektromos tulajdonságaira és mélységbeli helyzetére lehet következtetni és az így kapott információkat lehet földtanilag értelmezni, interpretálni.

A cégünk által használt műszerek (RESP-12, Syscal Pro) egyrészt mérik a kőzetek és talajrétegek között fellépő természetes potenciált (SP), másrészt a mesterséges gerjesztés hatására (egyenáram) megfigyelhető fajlagos ellenállást (R) és indukált, vagy gerjesztett potenciál (IP, vagy GP) horizontális és vertikális változásait.
Ezen kőzet- és talajfizikai paraméterek nélkülözhetetlen információt jelentenek számos geológiai, hidrológia és környezetvédelmi kutatási területen, mint például:

  • Nyersanyagkutatás
  • Érckutatás
  • Vízkutatás
  • Szennyeződés lehatárolás
  • Szivárgási pontok meghatározása
  • Üreg- és barlangkutatás
  • Régészeti kutatás

Letölthető dokumentum >>

Copyright © 2013. GEO-S Geofizikai, Geotechnikai és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.